זמני תפילות ושיעורים

שחרית 6:00, 6:30, 7:40

ערבית: 20:30, 21:30

ישיבה – שחרית: 7:15. מנחה:15:15. ערבית:20:00

 

השבוע שלפני פרשת השבוע מנחה

 

מעריב

 

ויגש 16:25 17:00
ויחי 16:30 17:05
שמות 16:30 17:05
וארא 16:35 17:10
בא 16:40 17:15
בשלח 16:45 17:20
יתרו 16:55 17:30
משפטים 17:00 17:35
תרומה 17:05 17:40
תצווה 17:10 17:45
כי תשא 17:20 17:55
ויקהל 17:25 18:00
פקודי 17:30 18:05
ויקרא 17:35 18:10
צו 17:40 18:15
שמיני 17:40 18:15
תזריע 18:45 19:20
מצורע 18:50 19:25
פסח 18:55 19:30

א. ברוך ה' זכינו לשיעורים רבים המתקיימים ביישוב במהלך השבוע להלן טבלה מסודרת של השיעורים לכל המעוניין .

שיעורים קבועים זמן מעביר מיקום
שיעור משנה ברורה בין מנחה וערבית מוקדמת משתנה אולם ספרדי
דף יומי לפני תפילת ערבית 19:40מתחילים מרא דאתרא הרב מאיר הילביץ' חדר שיעורים קטן
שיעור במסכת שבת יום ראשון אחרי ערבית 20:45 -21:30 מרא דאתרא הרב מאיר הילביץ' חדר שיעורים גדול
שיעור חדש יום שני אחרי ערבית 20:45 -21:30 הרב חיים ברוך, ראש הישיבה הקד"צ חדר שיעורים גדול
שיעור עין אי"ה יום שלישי אחרי ערבית 20:45 -21:30 מרא דאתרא הרב מאיר הילביץ' חדר שיעורים קטן/גדול
הקדמות לעבודת ה' ע"פ תורתו של בעל האשל"ג יום רביעי בין 21:00- 21:30 ראש ישיבת פדואל הרב כ"ץ חדר שיעורים גדול
שיעור פ"ש יום חמישי אחרי ערבית   20:45 משתנה אולם ספרדי
שיעור בהלכות שבת אקטואליים משולב עם דברי אגדה יום שישי אחרי תפילת שחרית 8:30 עד 10:00 הרב רועי משיח חדר שיעורים גדול
מוצ"ש מלוה מלכה

לימוד נתיבות שלום

מוצ"ש שבת מברכים לימוד משותף בחבורה בית משפחת שבטל

ב. כולל ערב לבעלי בתים- מוזמנים להצטרף

משנת תשע"ז הוקם ביישוב פרויקט גדול של קביעות בלימוד תורה מתוך חזון של רב היישוב . בית מדרש לבעלי בתים בהובלת הרב רועי משיח בבית הכנסת בערבי ראשון שלישי וחמישי מהשעה 20:45 עד 22:15  מדובר על לימוד מעמיק בהלכות שבת מיסודות ההלכה גמרא ראשונים אחרונים עד הלכה למעשה. הלימוד מתבצע בלימוד חברותא עם דף מקורות ובסוף הערב שיעור מצוין של ראש הכולל שמסדר את כל השיטות בצורה בהירה לכל נפש. כעת לומדים הלכות בורר.