זמני תפילות ושיעורים

שחרית 6:00, 6:30, 7:40

ערבית: 20:30, 21:30

ישיבה – שחרית: 7:15. מנחה:15:15. ערבית:20:00

השבוע שלפני פרשת השבוע מנחה

 

מעריב

 

לך לך 17:55 18:30
וירא 17:45 18:20
חיי-שרה 16:40 17:15
תולדות 16:35 17:10
ויצא 16:30 17:05
וישלח 16:25 17:00
וישב 16:25 17:00

 

א. ברוך ה' זכינו לשיעורים רבים המתקיימים ביישוב במהלך השבוע להלן טבלה מסודרת של השיעורים לכל המעוניין .

שיעורים קבועים זמן מעביר מיקום
שיעור משנה ברורה בין מנחה וערבית מוקדמת משתנה בית כנסת
דף יומי לפני תפילת ערבית 19:40מתחילים מרא דאתרא הרב מאיר הילביץ' עזרת נשים
שיעור במסכת שבת יום ראשון אחרי ערבית 20:45 -21:30 מרא דאתרא הרב מאיר הילביץ' עזרת נשים
שיעור עין אי"ה יום שלישי אחרי ערבית 20:45 -21:30 מרא דאתרא הרב מאיר הילביץ' עזרת נשים
הקדמות לעבודת ה' ע"פ תורתו של בעל האשל"ג יום רביעי בין 21:00- 21:30 ראש ישיבת פדואל הרב כ"ץ עזרת נשים
שיעור פ"ש יום חמישי אחרי ערבית   20:45 משתנה עזרת נשים
שיעור בהלכות שבת אקטואליים משולב עם דברי אגדה יום שישי אחרי תפילת שחרית 8:30 עד 10:00 הרב רועי משיח עזרת נשים
מוצ"ש מלוה מלכה

לימוד נתיבות שלום

מוצ"ש שבת מברכים לימוד משותף בחבורה בית משפחת שבטל

ב. כולל ערב לבעלי בתים- מוזמנים להצטרף

משנת תשע"ז הוקם ביישוב פרויקט גדול של קביעות בלימוד תורה מתוך חזון של רב היישוב . בית מדרש לבעלי בתים בהובלת הרב רועי משיח בבית הכנסת בערבי ראשון שלישי וחמישי מהשעה 20:45 עד 22:15  מדובר על לימוד מעמיק בהלכות שבת מיסודות ההלכה גמרא ראשונים אחרונים עד הלכה למעשה. הלימוד מתבצע בלימוד חברותא עם דף מקורות ובסוף הערב שיעור מצוין של ראש הכולל שמסדר את כל השיטות בצורה בהירה לכל נפש. כעת לומדים הלכות בורר.