תלמוד תורה

נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו, שלא יבוא ויכנס בירושלים של מעלה עד שיכנס בירושלים של מטה.
אמנם, גם זאת ידענו, שלא יבוא ה' ויכנס בירושלים של מטה, עד שנבנה אנחנו את ירושלים של מעלה, ירושלים שבליבות בני ישראל.
ולא יבנה ה' את ירושלים של מטה עד שנכסוף אליה תכלית הכוסף.
הננו תפילה שזכינו בערב הזה להוסיף ולבנות ולו במעט את ירושלים שבליבנו.

צוות התלמוד תורה.

 

מסיבת תלמוד תורה – יום ירושלים – תשעו

[foogallery id="1100"]