נוער

הורים יקרים שלום,

מצורפים פה לוחות החופש המתוכננים לנוער. בנוסף לוחות אלו חולקו מודפסים בתיבות הדואר, וגם נפרסם לפני כל פעילות ופעילות במייל.
חשוב לציין כי ייתכן ויהיו שינוים ותוספות בלוח, נבקש את הבנתכם.
לכל שאלה הארה והערה ניתן לפנות אלינו בשמחה גיל ונטע.

 

לוח חופש בנים – להורדה

מאי 2018

א ב ג ד ה ו ש
1
 • לא בעומר
 • טז איר ה׳תשעח
2
 • לב בעומר
 • יז איר ה׳תשעח
3
 • יח איר ה׳תשעח
 • ל״ג בעומר
 • לג בעומר
4
 • לד בעומר
 • יט איר ה׳תשעח
5
 • בהר
 • לה בעומר
 • כ איר ה׳תשעח
6
 • לו בעומר
 • כא איר ה׳תשעח
7
 • כב איר ה׳תשעח
 • לז בעומר
8
 • כג איר ה׳תשעח
 • לח בעומר
9
 • לט בעומר
 • כד איר ה׳תשעח
10
 • מ בעומר
 • כה איר ה׳תשעח
11
 • כו איר ה׳תשעח
 • מא בעומר
12
 • בחקתי
 • מב בעומר
 • כז איר ה׳תשעח
13
 • כח איר ה׳תשעח
 • יום ירושלים
 • מג בעומר
14
 • כט איר ה׳תשעח
 • מד בעומר
15
 • ראש חדש
 • מה בעומר
 • א סיון ה׳תשעח
16
 • ב סיון ה׳תשעח
 • מו בעומר
17
 • מז בעומר
 • ג סיון ה׳תשעח
18
 • מח בעומר
 • ד סיון ה׳תשעח
19
 • במדבר
 • מט בעומר
 • ה סיון ה׳תשעח
20
 • שבועות
 • ו סיון ה׳תשעח
21
 • ז סיון ה׳תשעח
22
 • ח סיון ה׳תשעח
23
 • ט סיון ה׳תשעח
24
 • י סיון ה׳תשעח
25
 • יא סיון ה׳תשעח
26
 • נשא
 • יב סיון ה׳תשעח
27
 • יג סיון ה׳תשעח
28
 • יד סיון ה׳תשעח
29
 • טו סיון ה׳תשעח
30
 • טז סיון ה׳תשעח
31
 • יז סיון ה׳תשעח

 

 


לוח חופש בנות – להורדה

מאי 2018

א ב ג ד ה ו ש
1
 • לא בעומר
 • טז איר ה׳תשעח
2
 • לב בעומר
 • יז איר ה׳תשעח
3
 • יח איר ה׳תשעח
 • ל״ג בעומר
 • לג בעומר
4
 • לד בעומר
 • יט איר ה׳תשעח
5
 • בהר
 • לה בעומר
 • כ איר ה׳תשעח
6
 • לו בעומר
 • כא איר ה׳תשעח
7
 • כב איר ה׳תשעח
 • לז בעומר
8
 • כג איר ה׳תשעח
 • לח בעומר
9
 • לט בעומר
 • כד איר ה׳תשעח
10
 • מ בעומר
 • כה איר ה׳תשעח
11
 • כו איר ה׳תשעח
 • מא בעומר
12
 • בחקתי
 • מב בעומר
 • כז איר ה׳תשעח
13
 • כח איר ה׳תשעח
 • יום ירושלים
 • מג בעומר
14
 • כט איר ה׳תשעח
 • מד בעומר
15
 • ראש חדש
 • מה בעומר
 • א סיון ה׳תשעח
16
 • ב סיון ה׳תשעח
 • מו בעומר
17
 • מז בעומר
 • ג סיון ה׳תשעח
18
 • מח בעומר
 • ד סיון ה׳תשעח
19
 • במדבר
 • מט בעומר
 • ה סיון ה׳תשעח
20
 • שבועות
 • ו סיון ה׳תשעח
21
 • ז סיון ה׳תשעח
22
 • ח סיון ה׳תשעח
23
 • ט סיון ה׳תשעח
24
 • י סיון ה׳תשעח
25
 • יא סיון ה׳תשעח
26
 • נשא
 • יב סיון ה׳תשעח
27
 • יג סיון ה׳תשעח
28
 • יד סיון ה׳תשעח
29
 • טו סיון ה׳תשעח
30
 • טז סיון ה׳תשעח
31
 • יז סיון ה׳תשעח