קליטה

הליך הקליטה בברוכין

ישנם שלושה מסלולים לקליטה בברוכין, יודגש כי הליך הקליטה ביישוב מתחיל רק כאשר קיימת יחידה מיועדת ספציפית.

קליטה לקראוונים

יש לפנות לכתובת המייל של הועדה bruchin.klita@gmail.com
לאחר פנייתכם יישלח אליכם קישור לשאלון, השאלון נועד להיכרות בסיסית שלנו את הפונים אלינו.
בהתאם לזמינות הקראוונים, וועדת קליטה פונה לחברי הרשימה לפי הסדר ומציעה את האפשרויות הרלוונטית.
במידה וקיים קראוון רלוונטי עבורכם, נתאם אתכם ראיון עם ועדת הקליטה של הישוב.

קליטה ליחידות דיור
יחידות הדיור העומדות להשכרה מפורסמות כאן
תהליך הקליטה ליחידות דיור מתחיל עם חתימת חוזה / סיכום עקרוני מול בעל יחידת דיור.
לאחר הסיכום, בעלי יחידת הדיור יפנו את הדיירים לועדת קליטה לצורך קיום ראיון.

קליטה ישירה לקניית בית
תהליך הקליטה לקניית בית מתחיל עם חתימת חוזה ראשוני עם המשווקים או בעלי הבית, הפניה לביצוע מכון הערכה ולאחר מכן יתואם לכם ראיון קליטה.

שיווק הפרוייקטים של שלב ג' בביצוע חברות אמנה ואמפא-זולדן הסתיים.
כיום אנו בתחילת שיווק שלב ד' בביצוע חברת קדמא המתבצע בשלב הראשון לתושבי היישוב שאין ברשותם בית.
בסיום השיווק הפנימי אם יישארו דירות הן ישווקו לפונים מבחוץ.
לבירורים נוספים ניתן לפנות לשלומי משווק הפרוייקט 052-6236061

בתים יד שניה העומדים למכירה בישוב מתפרסמים כאן.

בהצלחה!

וועדת קליטה ברוכין

מייל: bruchin.klita@gmail.com