ועדת תכנון בניה ופני הישוב

מטרת הוועדה:
הועדה תדאג לטיפוח חזות הישוב ולהקמת פרויקטים של ברחבי הישוב.

הרכב הוועדה:
יו"ר – אלישבע ליוש
חברים: אודי משרקי, דסי רוטשטיין, מיטל בן יוסף ונריה גרינברג.

תפקדי הועדה:
* הועדה אחראית לטיפוח חזות הישוב וטיפול בבעיות הפרט הנוגעות לתחזוקה. הועדה תשאף לטפח את החזות של הישוב בכל שכונותיו, לרבות מבני ציבור.
* הועדה תכין תוכנית פעולה ויעדים בהם יטפלו במשך השנה (אחזקה שוטפת, פרויקטים ייחודיים).
* הועדה תקבע נהלים שיבטיחו ניקיון הישוב ותעמוד בקשר מול המועצה ומול תושבי הישוב.
* הועדה תיזום ותציע פרויקטים מיוחדים בנושאים שבתחומי אחריותה.
* הועדה תיזום ותארגן שילוט מתאים ברחבי הישוב ובדרכים המובילות אליו.
* הועדה תוודא טיפול בצרכים המוניציפאליים של היישוב (תאורה, תברואה, אשפה, גינון, תחבורה,הדברה ועוד).
* הועדה תקבע נהלים וכללים לטיפול והחזקה של בעלי חיים בתחומי הישוב.
* הועדה תסייע בתחום המקצועי של תכנון מבני ציבור ושטחי ציבור
* הועדה תשב על תכנון שטחי ציבור וגינות ציבוריות תוך חשיבה והתאמת הצרכים הקיימים בישוב למתקנים שיובאו.