ועדת קליטה

מטרת הועדה:
קליטת משפחות חדשות ביישוב ושילובן בקהילה ביצירת תהליך של היכרות לפני הקליטה, מציאת פתרונות דיור וחיבור לתושבי היישוב.

הרכב הוועדה:
יו"ר – נווית יהושע
חברים: דוד בן יוסף, ליאורה עזאני, עמיחי שינדלר, אייל הוכברג, חיננית מורד, אביגיל אריה, איילת דיין

תפקידי הועדה:
* לועדה אחריות כוללת לקליטת משפחות חדשות ואיכלוסן בישוב.
* הועדה תיזום ותארגן מבצעי קליטה.
* הועדה תעדכן משפחות הפונות לישוב במידע הנחוץ לצורך קליטתן.
* ארגון מערך האירוח של משפחות המועמדים לקליטה בישוב.
* קשר עם משפחות המתעתדות לעלות לישוב ושיתופם בפעולות תרבות המתקיימות בישוב.
* שיבוץ משפחות בקראוונים/ יחידות דיור.
* קביעת משפחה מאמצת למשפחה החדשה.
* הועדה תבהיר לכל משפחה העומדת לעלות לישוב את החובות והזכויות המוטלות עליה.
* הועדה תיצור חוברת קליטה לאנשים הבאים להתעניין בישוב וכן חוברת הכוללת את כל המידע הנדרש למשפחה הנקלטת בישוב.