ועדת נוער

מטרת הועדה:
ועדת נוער דואגת לנוער הישוב )מכיתה ז' ומעלה( וכן אחראית לנושא תנועת הנוער בישוב.
הועדה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם אחראי תנועת הנוער ורכזי הנוער, מתוך רצון לקדם את תחום הנוער ולהגיע לכל הנוער תוך הבנה של צורך במתן מענה תרבותי, חברתי וערכי. הועדה תעבוד בשיתוף פעולה עם רכז הנוער בבניית תוכניות שנתיות, בפתירת דילמות ובכל הנדרש.

הרכב הוועדה:
יו"ר – אלעד שבח
חברים: אפרת בן שלומי, נתנאל שטראוס, קובי פסל ורחלי וייס.

תפקידי הועדה:
* הועדה תקיים קשר קבוע ושוטף עם רכז הנוער ואחראי תנועת הנוער
* הועדה תסייע בפיקוח ותחזוק של בית הנוער
* הועדה תיזום, תסייע ותקדם תוכניות חינוכיות, סדנאות והרצאות אם ביוזמה עצמאית של הועדה או בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים בישוב (רב הישוב,רכזת קהילה, ועדת חינוך)