ועדת חינוך

מטרת הוועדה:
ועדת חינוך עוסקת במילוי הצרכים החינוכיים של הקהילה מבחינה פיזית ורוחנית בישוב.
כחלק מפעולותיה, יוזמת ומעורבת הועדה בתהליכים החינוכיים המתרחשים בקהילה בשגרה ובעת הצורך. פעילות הועדה מתפרשת על כל טווח הגילאים הרלוונטיים בחינוך הפורמלי – מעונות, גנים, בתי"ס. והבלתי פורמלי – קייטנות, ימי עיון אזוריים, מעורבות בקהילה ועוד. הועדה פועלת לסיפוק שירותי החינוך הנצרכים בישוב. כמו כן, הועדה מהווה כתובת עבור תושבים ועובדי חינוך בישוב ובאזור.

הרכב הוועדה:
יו"ר – חנה פרידמן
חברות: אסנת ברוקנטל, סיגל צוריאל, רעות דנינו ואסנת טרביץ.

תפקידי הועדה:
* הועדה אחראית לפעילותן התקינה והסדירה של מערכות החינוך בישוב החל מהמעון וכלה בביה"ס.
* הועדה תקיים קשר קבוע ושוטף עם כל עובדות החינוך בישוב תפקח על עבודתם החינוכית של עובדי מוסדות החינוך בישוב.
* הועדה תארגן ותוודא קיום מערכת כונניות האמורות למלא מקומן של העובדות הקבועות במערכת החינוך.
* הועדה תוודא קיומו של מערך ההסעות הנחוץ להסעת התלמידים וניהול תקין של מערך זה במהלך השנה.
* נציג מטעם הועדה יקיים קשר קבוע ושוטף עם הנהלת ביה"ס וצוות המורים במטרה לפתור בעיות חינוכיות ו/או מנהלתיות הנוגעות לילדי הישוב.
* הועדה תיזום, תסייע ותקדם תוכניות חינוכיות, סדנאות והרצאות אם ביוזמה עצמאית של הועדה או בשיתוף פעולה עם גורמים אחרים בישוב (רב הישוב,רכזת קהילה, מוסדות חינוך).