ועדת דת

מטרת הועדה:
תפעול שוטף של כל נושא הדת בישוב.

הרכב הוועדה:

יו"ר – יעקב טבצניק
חברים: אורי דנינו, גדי רוזנברג, ישראל הלינגר ועמישי שבטל.

תפקדי הועדה:
* הועדה אחראית למינוי גבאים לביה"כ ועל תפקודם השוטף.
* הועדה תעבוד במקביל עם גבאי בתי הכנסת השונים ותנסה ליצור שיתופי פעולה לטובת כלל הקהילה.

גבאים:
אחראים על כל ענייני ביה"כ – ניהולו ותחזוקתו התקינה (תקינות ארון הקודש, בימה,פרוכות, ספרי תורה, מיזוג, ספרי עיון, ריהוט וכו').
ארגון התפילות במועדי וחגי ישראל, לרבות קביעת בעלי תפילה, בעלי קריאה, תוקע ושאר תפקידים הנדרשים לשם כך.
* הועדה אחראית לפעילות תרבות תורנית למבוגרים בישוב)שבתות עם אנשים/רבנים מיוחדים, שיעורים, מפגשי לימוד ועוד(, תוך בחינה עיתית ומתחדשת של המערכת הקיימת.
* הועדה אחראית לתקינות הערוב ולארגון בדיקתו. וכן, להזמנת חומרים מהמועצה הדתית בעת הצורך.
* הועדה אחראית על תפעול פרוייקטים לקראת החגים כמו-הגעלת כלים וכד.