ועדות

היחידים הגרים בקהילה משלימים אלו את אלו.

בכל אדם יש משהו מיוחד במינו,

נדיר, שאינו ידוע לאחרים,

לכל יחיד יש משהו מיוחד לומר,

 

צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים הקהילתית.

 

לפיכך, כאשר מצטרף האדם הבודד לקהילה,

הוא מוסיף מימד חדש למודעות הקהילה.

הוא תורם משהו, ששום אדם אחר לא יכול לתרום,

הוא מעשיר את הקהילה. אין לו תחליף…

בשל אותה מיוחדות, מתכנסים בני האדם היחידים ביחד,

משלימים אלו את אלו ומשיגים אחדות

(הרב י.ד. סולוביצ'יק)