פורים תשע"ט

סרטון פורים על מה שקורה בברוכין בשנת תשע"ט
(עריכה: אפי הלינגר)