ברוכיתון

ויחי – להורדה

שמות – להורדה

וארא – להורדה

בא – להורדה

בשלח – להורדה

משפטים – להורדה

תצוה – להורדה

כי תשא – להורדה

פקודי – להורדה

ויקרא – להורדה

שמיני – להורדה

קדושים – להורדה

אמור – להורדה

בהר – להורדה

במדבר – להורדה